Voertuig aanbod
Schadevoertuigen.nl
Selectiecriteria
Categorie
Merk
Type
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Prijs
Zelf prijs opgeven
Minimum:
Maximum:
Online Registratie Export Handelaren onderdelengids
Schadevoertuigen.nl (Duits) Schadevoertuigen.nl (Engels) Schadevoertuigen.nl (Pools)
HomeInformatieLedenlijstAanmeldenLinksLinks
VSV

De Vereniging SchadeVoertuighandel, kortweg VSV, is een brancheorganisatie voor bedrijven die rechtstreeks van o.a. autoverzekeraars en leasemaatschappijen reparabele (!!) schadevoertuigen kopen. Onze leden, ook wel eerstelijns opkopers genoemd, doen op verzoek van o.a. expertisebureaus biedingen op schadeauto's, -motoren en allerlei andere voertuigcategorieën. De (35) VSV-leden repareren deze schadevoertuigen niet zelf. Zij vormen voor verzekeraars, leasebedrijven en fleetowners een 24/7/365-buffer voor de veilige afhandeling van hun schadevoertuigen. De zeer specialistische kennis, die voor dit unieke vakgebied vereist is, kan omschreven worden als een ambacht.

Al 29 jaar actief!!

De VSV is al 29 jaar actief als voorvechter namens de schadevoertuigbranche en heeft in die periode erg veel voor haar leden bereikt.

Als u HIER klikt dan krijgt u, in een separaat PDF-document, een indrukwekkende overzicht te zien, dat getuigt van het vele goede werk van de VSV en de vele gerealiseerde mijlpalen gedurende de eerste 25 jaar..

Bent u eerstelijns opkoper en wilt u ook professioneel en deskundig vertegenwoordigd worden in alle, voor u belangrijke gremia? Ga dan naar de aanmeldpagina en laat daar uw gegevens achter. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

VSV Internet Database
Ten behoeve van haar leden heeft de VSV deze Internet Database opgezet. Op deze website vindt u het aanbod schadeautos, schademotoren en andere schadevoertuigen van een groot deel van de leden. Het aanbod van de deelnemende VSV-leden wordt dagelijks ververst.
VSV Gegevens

Vereniging SchadeVoertuighandel
Klarinetweg 29
4337 RB Middelburg 
Tel.  06 82 689193

Email info@vsv.nl

KvK-nummer  40220248 
BTW-nummer  NL8037.80.199B01

Bestuur VSV
Het bestuur van de VSV bestaat uit de volgende personen:
Peter Goedbloed - Algemeen Voorzitter
Michel Richèl - Vice-voorzitter
Sjors Boonstra - Penningmeester
Jan Pater - Secretaris
Henri Uittenbogaard - Bestuurslid
Meer over de VSV

De bedrijfstak van schadevoertuighandelaren bestaat ruim 100 jaar. Dit 'ambacht' is in het eerste decennium van de twintigste eeuw ontstaan vanaf het moment dat de eerste auto’s schade reden.

Door de jaren heen is de schadevoertuigbranche uitgegroeid tot een volwaardige bedrijfstak, die haar bestaansrecht uitsluitend ontleent aan de betrouwbaarheid van de bedrijven, die in deze bijzondere sector van de autobranche opereren. In de lange tijd dat de telefoon het enige communicatiemiddel was (en er nog geen fax of e-mail bestond), stelde de expertisewereld al hoge eisen aan de bedrijven.

Werd je als handelaar gebeld om naar een schadeobject te gaan kijken, maar deed je dat niet, dan was de kans dat je nog een keer gebeld werd nul. Bracht je een bod uit op een schadevoertuig en deed je dit bod geen gestand, je werd niet meer gebeld. Haalde je, betaalde je en vrijwaarde je het schadevoertuig niet binnen de gevraagde tijd, de volgende keer werd je gepasseerd. Deze natuurlijke selectie leverde een aantal bedrijven op met een zeer hoge graad van betrouwbaarheid en uiterst servicegericht.

In 1995 werd aan een reeds lang gekoesterde wens van de branche gehoor gegeven en werd de VSV in de vorm van een democratische vereniging opgericht door ondernemers uit de branche. Binnen de VSV is de ledenvergadering het hoogste orgaan. Het bestuur bestaat uit 5 personen. De VSV beschikt over een onafhankelijke, professionele voorzitter.

De VSV is een branchevereniging die bestaat uit louter eerstelijns opkopers. Eerstelijns opkopers zijn bedrijven die rechtstreeks van verzekeraars schadeautos, schademotoren of andere schadevoertuigen kopen. Na gevraagd te zijn een bod uit te brengen op een schadeauto of schademotor beoordelen zij dit voertuig, waarna zij eigenhandig en, let wel, voor eigen rekening en risico een “prijs moeten maken”. Daarmee verschillen zij in hoge mate van zogenaamde tweedelijns opkopers. Die komen bij een schadevoertuig, waar reeds een prijskaartje op staat.

Eerstelijns opkopers kennen nog meer unieke karakteristieken. Zo zijn zij gewend (en dientengevolge zijn zij ook als zodanig geoutilleerd) aan het feit dat ze altijd “moeten” bieden. Alle eerstelijns opkopers tezamen zorgen er dus voor dat verzekeraars al hun schadeautos, schademotoren en andere schadevoertuigen altijd kwijt kunnen, op elk gewenst tijdstip, het hele jaar door. Verzekeraars zijn daardoor gezegend met een buffer voor al hun totaal verliezen.

Zo’n gewichtige “input” van voertuigen kan natuurlijk niet zonder een gelijkwaardige “output”. En ook daar onderscheiden de eerstelijns opkopers zich expliciet. Zij beschikken over een groot aantal afzetkanalen, stuk voor stuk relaties door de vele jaren heen opgebouwd.

De VSV is de spreekbuis voor de leden. Zij behartigt de ledenbelangen op alle denkbare niveaus. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (o.a. RDW en LIV), het Ministerie van Financiën (o.a. de Belastingdienst en het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting), het Ministerie van Justitie (Centraal Justitieel Incasso Bureau), autoverzekeraars, expertisebureaus en verder alle andere relevante organisaties in de autobranche.

De VSV heeft in haar bestaan al diverse mijlpalen bereikt. Zo heeft zij een zetel in het Platform Dienstverlening RDW (PDR), heeft zij het voor elkaar gekregen dat, onder bepaalde voorwaarden, incomplete ketekenbewijzen mogen worden gevrijwaard, is zij bedenker en mede-oprichter van de Nederlandse Restwaarde Markt (tegenwoordig het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit genaamd, zie verder), is op haar initiatief de ondergrens van de Inkoopverklaring verhoogd van € 227,00 naar € 500,00 en heeft zij de teruggaaf van BPM bij uitvoer (voor schadevoertuigen zonder 'Verbod voor het rijden op de weg') van de 'ondergang' weten te redden. De VSV heeft, na haar oprichting in 1995, in korte tijd een meer dan volwaardige positie binnen de autobranche veroverd en bezet deze vandaag de dag nog steeds.

De VSV telt op dit moment 34 leden. Op zich lijkt dat niet veel, echter deze 34 'eerstelijns' bedrijven hebben tezamen een marktaandeel van zo'n 90%! Uit bijgaand overzicht (Kengetallen VSV 2023) kunt u opmaken dat onze bedrijven maar liefst 34.500 voertuigen per jaar verhandelen met een totale branche-omzet van 313 miljoen Euro. De VSV-leden vormen tezamen derhalve een serieus te nemen bedrijfstak!

Economisch Totaal Verlies-voertuigen (85%), allen reparabel (!), worden opgehaald, doorverhandeld en vervolgens door 'onze' klanten hersteld. De afzet van deze voertuigen vindt plaats zowel op de Nederlandse als de buitenlandse markt. Technisch Totaal Verlies-voertuigen (15%) mogen niet worden gerepareerd en worden, onder strikt toezicht, in Nederland verplicht gedemonteerd.

Het aanbod van soorten schadevoertuigen is breed. Het kan gaan om: personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, schademotoren, scooters en overige schadevoertuigen, zoals caravans, aanhangwagens, landbouwvoertuigen, vaartuigen en bijzondere voertuigen. Personenauto's hebben hier verreweg het grootste aandeel (76%).

Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV)

Samen met het Verbond van Verzekeraars is de VSV bedenker en oprichter van de stichting Nederlandse Restwaarde Markt (NRM). Na een aantal jaren is de NRM opgegaan in de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, kortweg VbV. Binnen het 'regime' van het VbV opereren een aantal gecertificeerde expertisebureau's, die ieder beschikken over hypermoderne, op Intranettechnologie gebaseerde, business-to-business veilingsystemen die, voor de afhandeling van schadevoertuigen, binnen de Bedrijfsregeling 16 (BR16) van het Verbond van Verzekeraars zijn ontwikkeld.

De VSV is intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de BR16, zoals te lezen is in deze column. Het regime van de BR16 wordt aangestuurd door het College van Deskundigen. De VSV heeft hierin een voorname zetel. Alle leden van de VSV zijn VbV-gecertificeerd.

Uw voertuig total loss? En dan . . . ?

Op initiatief van de VSV heeft het VbV een folder gemaakt, die u inzicht geeft in wat u kunt doen om de afhandeling van uw total loss voertuig zo goed mogelijk te laten verlopen.

De folder is bedoeld om o.a. via verzekeraars, experts en schadeherstellers te worden verspreid. Zij kunnen, op het moment dat een verzekerde wordt geconfronteerd met een total loss van zijn of haar voertuig, deze folder overhandigen of toesturen aan de verzekerde. Met de kennis van de inhoud van deze folder zal het daarop volgende proces voor alle partijen aanzienlijk soepeler verlopen.

Om de folder te kunnen bekijken kunt u op de onderstaande link klikken.

Download Folder

Kengetallen VSV 2023
Gemiddelde verkoopprijs schadevoertuig : € 9.150,00
Gemiddeld aantal auto's per bedrijf per jaar verkocht : 1.015
Gemiddelde omzet VSV-lid : € 9.200.000
Totale omzet VSV-leden : € 313.000.000
Totaal aantal schadevoertuigen : 34.500
Economisch Totaal Verlies 'licht' (geen 'Rijverbod') : 84%
Economisch Totaal Verlies 'zwaar' (met 'Rijverbod') : 16%
Afkomstig van verzekeraars : 81%
Afkomstig van leasemaatschappijen : 10%
Afkomstig van diversen, waaronder fleetowners, branchegenoten en import : 9%

Update: 18-06-2024
In de database staan
  3402
  0
  14
  127
  0
Verzamelaanbod
Zoek op trefwoord
Zoek op deelnemers