Voertuig aanbod
Schadevoertuigen.nl
Selectiecriteria
Categorie
Merk
Type
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Prijs
Zelf prijs opgeven
Minimum:
Maximum:
Online Registratie Export Handelaren onderdelengids
Schadevoertuigen.nl (Duits) Schadevoertuigen.nl (Engels) Schadevoertuigen.nl (Pools)
HomeInformatieLedenlijstAanmeldenLinksLinks
De VSV is een brancheorganisatie van uitsluitend eerstelijns-opkopers. Hieraan wordt door de leden, het bestuur en het secretariaat grote waarde gehecht, hetgeen tot uiting komt in de onderstaande gedragscode en de stringente aanname-eisen.
VSV-Gedragscode

In opdracht van haar leden waarborgt de VSV het imago van de vereniging en de aangesloten bedrijven. Daartoe is een gedragscode opgesteld, waaraan alle leden zich individueel hebben geconformeerd.

  • Leden van de vereniging dienen de grootste zorgvuldigheid te betrachten bij de uitoefening van hun beroep en bedrijf en zich te onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het aanzien van het beroep, de vereniging, dan wel de branche.
  • Leden van de vereniging onderschrijven de doelstelling van de vereniging en ondersteunen de vereniging in haar streven de kwaliteit en deskundigheid in, en de betrouwbaarheid van, de branche te bevorderen.
  • Leden van de vereniging zorgen ervoor hun onafhankelijkheid, zowel jegens een cliënt als jegens verzekeraars, experts en anderen, te bewaren.
  • Leden van de vereniging zullen al hetgeen hen bij de uitoefening van hun beroep en bedrijf ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is, geheim houden. Leden mogen geen informatie geven, waarvan zij weten of kunnen vermoeden, dat die onjuist of misleidend is.
Aanname-eisen

Hieronder treft u een korte opsomming aan van de aanname-eisen voor het lidmaatschap van de VSV:

        ●   Erkenning Bedrijfsvoorraad van de Rijksdienst voor het Wegverkeer met minimaal een aansluiting op ORB (Online Registratie Bedrijfsvoorraad).
        ●   Inschrijving Kamer van Koophandel met daarin in ieder geval: 'groothandel in schadevoertuigen'.
        ●   Ondernemingsverklaring van de Inspecteur der Directe Belastingen, inzake het BTW-nummer.
        ●   Wet Milieubeheer-vergunning of een ontheffing daartoe (niet ouder dan 10 jaar).
        ●   Verzekering voor Bedrijfsaansprakelijkheid (bedrijfs-WA).
        ●   Verklaring omtrent het gedrag (VOG-rechtspersonen): in het verleden nooit op grond van fraude of misbruik met (schade)voertuigen in aanraking geweest met justitie.
        ●   Telefoon- en emailaansluiting.
        ●   Inschrijfformulier.
        ●   Ondertekenen Gedragscode.
        ●   Vragenformulier.
        ●   Ondertekenen verklaring herkomst voertuigen: minimaal 51% direct van verzekeraars, c.q. experts en minimaal 200 ingekochte handels-schadevoertuigen per jaar (voor
              tweewieler- en truckbedrijven geldt het minimum aantal voertuigen niet).
        ●   Verklaring minimaal 3 jaar actief in de schadevoertuighandel.
        ●   Onderschrijven en ondertekenen Belangenbehartigingovereenkomst.
        ●   VbV Categorieën formulier.
        ●   Bankverklaring.
        ●   Optioneel: Deelname (gratis en alleen voor leden) aan de VSV Internet Database, kortweg VID (gratis en
             alleen voor leden.
        ●   Inschrijfgeld (eenmalig).

Aanmelden als lid

Hieronder kunt u zich aanmelden als lid van de VSV.
U ontvangt dan eerst informatie per brief of per e-mail.
Mocht het onverhoopt niet lukken om uw gegevens te versturen, dan kunt u ons natuurlijk altijd even bellen.

Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *
Functie *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon
Email
Velden met een * zijn verplicht.
Update: 19-05-2024
In de database staan
  3519
  0
  14
  119
  0
Verzamelaanbod
Zoek op trefwoord
Zoek op deelnemers